Fackligt ansvar krävs i Göteborg


Mattias Dahl och Joakim Ärlund svarar Peter Annerback på hans artikel i Dagens Industri den 29 maj.

Peter Annerback återkommer i sitt inlägg (30/5) till behovet av ”sunt förnuft” i konflikten i Göteborgs hamn. Vi kunde inte vara mer eniga på den punkten. Med sunt förnuft, korrekt användande av faktaunderlag i förhandlingarna och en gemensam önskan om att konflikten ska lösas med ett kollektivavtal undertecknat av båda parter är vi på mycket god väg.

Läs Peter Annerbacks inlägg i Di den 29 maj.

Slutreplik i DI den 5 juni