Frågor och svar om sopåkarstrejken i Stockholm


Här presenteras frågor och svar om den vilda strejk som utbrutit bland sopåkare på Reno Norden i Stockholm.

Q: Är sopåkarnas strejk olaglig?
Ja, den vilda strejken är olaglig. Det finns ett nyligen tecknat, treårigt kollektivavtal, Miljöarbetaravtalet. Ett kollektivavtal innebär fredsplikt. Strejken är även i konflikt med den svenska modellen. Arbetsdomstolen förklarade fredagen den 14/7 att strejken är olovlig och att alla arbetstagare åläggs att återvända till arbetet.

Q: Är det facket som strejkar?
A: Nej det är inte fackförbundet Transportarbetareförbundet som strejkar utan sophämtarna på företaget RenoNorden. Transportarbetareförbundet tar avstånd från strejken eftersom det finns ett kollektivavtal.

Q: Är det Reno Norden som strejken riktar sig emot? Eller Stockholm vatten och avfall?
A: Den olagliga strejken pågår primärt bland anställda hos företaget Reno Norden. Reno Norden är en av de upphandlade leverantörerna till det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall för att hantera Stockholmarnas sophantering. Reno Norden är medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett medlemsförbund inom Transportföretagen.

Q: Är det sant att arbetsgivaren vill sänka sopåkarnas löner?
A: Arbetsgivaren RenoNorden vill inleda förhandlingar med facket om schemaläggning. Dagens system är tidskrävande, miljöskadligt och ineffektivt. Genomsnittslönen för en sopåkare i Stockholm är 35 000 kronor/månaden och den genomsnittliga arbetsveckan är på 29,5 timmar. Arbetsgivaren vill höja arbetstiden till 34,5 timmar/vecka med bibehållen lön. Denna förhandling är helt i linje med vad kollektivavtalet tillåter och sker mellan berört fack (Transport) och arbetsgivaren (RenoNorden).

Q: Och det säger sopåkarna nej till?
A: Sophämtarna har erbjudits bibehållen lön som innebär en snittlön på 35000 kronor i månaden men med en timme längre arbetsdag dvs från 29,5 timmars arbetsvecka till 34,5 timmars arbetsvecka. De tackade nej.

Q: Och nycklarna?
A: Sophämtarna håller inne med nödvändig kunskap om fastigheternas nycklar. Nycklarna ägs av fastighetsägarna som har lånat ut dem till Stockholm vatten och avfall som i sin tur lånat ut dem till entreprenören RenoNorden. RenoNorden vill göra en inventering och märka upp nycklarna men sophämtarna har vägrat. Den såkallade nyckelkunskapen används som ett maktmedel gentemot arbetsgivaren.

Q: Varför vill arbetsgivaren inventera nycklarna?
A: En inventering behövs att kunna genomföra en effektiv sophantering och garantera tryggheten för fastighetsägarna. Detta är även ett krav från det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall.

Q: Har arbetsgivaren sparkat de strejkande sopåkarna?
A: Nej. Ingen anställd har varslats eller sparkats. Initialt cirkulerade felaktiga uppgifter i media.

Q: Vad handlar processen i Arbetsdomstolen om?
A: En tvist inleddes i Arbetsdomstolen där ett skadeståndskrav till följd av den olagliga strejken på 5 000 kronor per strejkande anställd ingick. Arbetsdomstolen förklarade fredagen den 14/7 att strejken är olovlig och att alla arbetstagare åläggs att återvända till arbetet.