Göteborgs hamn är fritt villebråd


Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, är djupt bekymrad över Svenska Hamnarbetarförbundets agerande i Göteborgs hamn och menar att medbestämmandelagen, mbl, nu måste kompletteras.

Läs mer i Lag och Avtal