Hamnarbetarförbundet avvisar hängavtal med Sveriges Hamnar


Under onsdagen genomfördes ännu en förhandling mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Sveriges Hamnar erbjöd ett hängavtal men Hamnarbetarförbundet avvisade detta.

”Sveriges Hamnar har erbjudit ett hängavtal till det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som har tecknats med Transportarbetareförbundet, men detta har avvisats. Förhandlingen visade dock att Hamnarbetarförbundet har krav på ett separat avtal med annat innehåll vilket Sveriges Hamnar inte har möjlighet att ingå”, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef Sveriges Hamnar.

”Sveriges Hamnar värnar den svenska kollektivavtalsmodellen med rikstäckande kollektivavtal och fredsplikt. Eftersom Sveriges Hamnar redan har ett rikstäckande kollektivavtal med det största fackförbundet Transportarbetareförbundet kommer vi inte att teckna ett annat avtal med en annan facklig part”, säger Joakim Ärlund.

Under 2017 erbjöds Hamnarbetarförbundet kollektivavtal vid två tillfällen i samband med Medlingsinstitutets medling. Båda gångerna avvisades erbjudandena.

Konkurrerande fackföreningar, som inte undertecknat det befintliga kollektivavtalet, kan ingå ett så kallat hängavtal. Det innebär att det kollektivavtal som redan ingåtts även skulle gälla för dessa fackföreningar. Deras förtroendevalda och medlemmar får då tillgång till samtliga rättigheter och förmåner som gäller för andra kollektivavtalsbärande fackföreningar i lagstiftningen.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se