Hamnkonflikten handlar om mer än AD-domar


Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundet, hävdar på SvD Debatt att Sveriges hamnar inte vill förhandla för att möjliggöra en lösning på den segdragna konflikten i Göteborgs hamn. Som stöd för sitt påstående använder han en färsk AD-dom som gått i Hamnarbetarförbundets favör.

Debattartikeln publicerades i SvD den 22 februari

Men i en ännu färskare AD-dom, som kommit efter att Rönér skrivit sitt inlägg, förlorar Hamnarbetarförbundet i AD. Domstolen ger arbetsgivarparten Sveriges Hamnar rätt – de rättigheter som Hamnarbetarförbundet påstod sig ha gäller bara om man har kollektivavtal vilket Hamnarbetarförbundet hittills avvisat. Hamnarbetarförbundet ska nu betala ett relativt stort belopp till Sveriges Hamnar.

Men båda dessa tvister är bara delar i det större problemet med konflikten i containerhamnen i Göteborg. Tvisterna är ett resultat av att Hamnarbetarförbundet agerar utanför den svenska modellen.

Hamnarbetarförbundet har haft många chanser att både förhandla och att bli en del av den svenska modellen, inklusive att omfattas av fredsplikt. I slutet av 2016 inleddes medling i frågan om avtalsläget i containerterminalen. De erfarna medlare som Medlingsinstitutet utsåg arbetade i sju månader och föreslog Hamnarbetarförbundet flera avtalslösningar. Dessa förslag skulle ha gett dem avtalsbärande status och samma fackliga rättigheter och skyldigheter som till exempel Transportarbetareförbundet. Men Hamnarbetarförbundet tackade nej.

I samtliga förslag som medlarna lade fram gick arbetsgivaren medlarna till mötes. Ingen gång gjorde Hamnarbetarförbundet detsamma. Att medlarna gav upp sommaren 2017 var beklagligt när man ser på vilka konsekvenser som hamnkonflikten innebär för näringslivet. Utgången av medlingsarbetet hade möjligen kunnat bli en annan om den konstruktiva inställning som Eskil Rönér skriver om också hade funnits i de verkliga samtalen.

Det finns inget i den svenska modellen som hindrar två fackföreningar att samverka. Men den frågan vilar på de fackliga parterna, inte arbetsgivaren. Av inlägget att döma tycks Rönér ha gett upp sådana tankar.

Rönér ser LO:s starka ställning som problemet. Ett annat sätt att uttrycka det är att Hamnarbetarförbundet har ett problem med den svenska modellen. Den konflikt som förbundet håller levande framstår därmed som ett självändamål för Hamnarbetarförbundet.

Jonas Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar