Konkurrenskraftiga avtal ett måste för att behålla jobben i Sverige


"Inom den samlade transportnäringen ser vi redan i dag hur allt fler trafikslag utsätts för den internationella konkurrensen. Rätt nyttjat med en sund löneökningstakt och flexibla avtal, kan Sverige stärka sig i förhållande till utländska aktörer. Tyvärr ser vi i dag snarare tendenser i motsatt riktning. Exempelvis inom flygnäringen, där flera bolag flyttar sina baser utomlands eller använder utländska besättningar. Även sjöfarten är hårt drabbad som redan i stora delar har flaggat ut. Det är en förödande utveckling för svenskt välstånd."

https://www.va.se/nyheter/2017/03/13/Konkurrenskraftiga-avtal-ett-maste-for-att-behalla-jobben-i-Sverige-owilli/