Löneavtal: Transportföretagen välkomnar LO-samordning


Transportföretagen välkomnar LO:s samordning i avtalsrörelsen 2017. Enligt LO ska alla med löner under 24 000 kronor i månaden för heltidsarbeten få en procentuellt högre del av löneutrymmet.

”Det är ett starkt och enat LO som nu går fram med gemensamma krav. LO-förbunden har gjort ett mycket bra jobb”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på LOs hemsida.

LO avser också ta upp förhandlingar med svenskt Näringsliv om förbättringar av avtalsförsäkringar och Avtalspension SAF-LO.

– Att LO lyckats samordna sig är bra, att misslyckas igen hade inte varit bra för LO, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen och fortsätter:

– Det är bra att alla LO-förbunden accepterar märket. Samtidigt är det ett problem att LO biter sig fast vid generella extra påslag utöver märket för stora grupper på arbetsmarknaden. Sverige behöver fler enkla jobb och en lägre arbetslöshet vilket motverkas av en låglönesatsning.