Medling inleds i hamnkonflikten i Göteborg


Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) kommer koppla in Medlingsinstitutet i så kallad frivillig medling för att försöka hitta en lösning i konflikten i Göteborgs Hamn.

Under torsdagen blev det klart att Medlingsinstitutet kopplas in i konflikten mellan APM Terminals och Hamn4an genom så kallad frivillig medling. Sveriges Hamnar kommer agera ombud för APM Terminals under medlingen. Hamn4an har meddelat att de stridsåtgärder som fortfarande är i kraft mot Sveriges Hamnar och APM Terminals kommer avbrytas under tiden medling pågår.

– Vi har stor tilltro till Medlingsinstitutet och hoppas att vi därigenom kommer nå fram till en hållbar och långsiktigt lösning på situationen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

– Att Hamn4an har accepterat att avbryta stridsåtgärderna under medlingen ger medlarna förutsättningar att föra en konstruktiv dialog med parterna, säger Joakim Ärlund.

Kvarvarande stridsåtgärder
Den 8 november inledde Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mot APM Terminals och gäller t.o.m. 31 december 2016 kl. 24.00.

Varsel om sympatiåtgärder riktades även mot Sveriges Hamnars medlemmar i samband med strejkvarslet. Blockaden omfattar all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg och trädde ikraft 15 november. Enligt varslet gäller blockaden till 31 december klockan 24.00.

Kontakt
Nadia Jaber, Pressekreterare på Transportföretagen, tel: 0730-68 53 30, mejl: nadia.jaber@transportforetagen.se