Medlingen avslutas – inga pågående stridsåtgärder


Medlarna föreslår Medlingsinstitutet att medlingen avslutas då Hamn4ans stridsåtgärder inte längre är i kraft.

Medlingen som under åtta månader pågått mellan APM Terminals och Hamn4an avslutas nu eftersom Hamn4ans stridsåtgärder har upphört.

  • Situationen är allvarlig för bolaget som tappat oerhörda volymer under det senaste årets konfliktåtgärder från Hamn4an. Nu hoppas jag att det kan bli arbetsro i hamnen. Bolaget har sedan länge branschens kollektivavtal som gäller alla anställda i hamnen oavsett facklig tillhörighet, säger Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se