Medlingsinstitutets rapport om hamnkonflikten


Sedan över ett år tillbaka pågår en för Sverige mycket allvarlig konflikt i Göteborgs hamn. Här kan du ta del av Medlingsinstitutets rapport.

Ladda ner rapporten här

Om den svenska modellen ska fungera och leverera så måste konfliktreglerna på arbetsmarknaden justeras. En arbetsgivare som är bunden av det för branschen mest representativa kollektivavtalet måste vara skyddad ifrån primära stridsåtgärder från fackförbund som organiserar arbetare inom aktuell bransch.

Det är inte rimligt att arbetsgivare som följer den svenska modellen, värnar kollektivavtalet och står upp för ordning och reda ska vara helt skyddslösa gentemot fackförbund som valt att stå utanför modellen. Glädjande nog har regeringen tagit intryck av ovan beskrivna händelser och tillsatt en utredning med uppdrag att se över konfliktreglerna.

Den långa utredningstiden innebär ett högt spel där förlusten för Sverige kommer att bli betydande. Så länge den idag öppna luckan i lagen finns kommer Göteborgs hamn inte fungera. Varje dag kostar det svenska konkurrenskraft och ytterst försämrad svensk välfärd. Det riktigt allvarliga är att om inte lagstiftningen kommer på plats snart så riskerar vi att dagens tillfälliga ordning där godset från Sverige skeppas ut i världen från hamnar framförallt i Polen, Danmark och Tyskland permanentas. En miljömässig och ekonomisk katastrof.