Nej till kollektivavtal – åter strejk i Göteborgs hamn


Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) har tackat nej till medlarnas hemställan om ett hängavtal. I morgon, 24 januari, kommer Hamn4an åter ta ut sina medlemmar i strejk i Göteborgs Hamn.

– Hamn4an har återigen visat att de väljer konflikt framför kollektivavtal. Arbetsgivarsidan har tackat ja till medlarnas hemställan om att teckna kollektivavtal med Hamn4an. Ett kollektivavtal som ger Hamn4an samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra hamnarbetare och som skulle innebära en hållbar och långsiktig lösning för Göteborgs Hamn. Hamn4an har valt att tacka nej. Tydligare än så kan det inte bli, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

– Hamn4ans höga konfliktläge med upprepade strejker och ständiga stridsåtgärder visar att man avsiktligen vill skada bolaget allvarligt. Under året har bolaget tappat sju procent i marknadsandelar. Det beror bland annat på att kunder har valt andra hamnar, vilket har lett till minskat gods i hamnen. Som en konsekvens ser APMT ingen annan lösning än att minska antalet anställda i hamnen, säger Joakim Ärlund.

– Det är mycket allvarligt att Hamn4an fortsätter konflikten. Sverige har inte råd med att Hamn4an fortsätter störa import- och exportflödena i Göteborgs hamn. Redan i dag ser vi många företag som har problem att klara av delar av sin verksamhet på grund av Hamn4ans agerande. Konfliktreglerna i Sverige innehåller ett systemfel som erbjuder Hamn4an en gräddfil till ständig konflikt som övriga fackförbund i Sverige inte har. Det är hög tid för lagstiftaren att se över konfliktregelverket, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

I morgon, 24 januari, kommer Hamn4an åter ta ut sina medlemmar i en punktstrejk som kommer pågå mellan kl. 12.00 – 20.00. Hamn4an har också låtit meddela att flera stridsåtgärder är att vänta.

Debatt: Ändra konfliktreglerna – publicerades i GT-Expressen 2017-01-24

Se repliken Vi välkomnar arbetsfred – redan på måndag i SvD 2017-01-22