Nytt varsel om strejk mot APM Terminals


Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) varslar åter om strejk mot APM Terminals. Strejken är satt till åtta timmar under en dag.

– Det är beklagligt att Hamn4an åter väljer att varsla om strejk trots pågående samtal med APMT. Det visar att Hamn4an inte är intresserade av att hitta en gemensam lösning, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar.

– APMT har erbjudit Hamn4an ett hängavtal på Transportarbetareförbundets kollektivavtal som gäller i alla hamnar i Sverige, men Hamn4an har tackat nej till detta, säger Joakim Ärlund.

Strejken träder i kraft tisdagen 24 januari och kommer pågå mellan kl. 12.00 och 20.00.