Regering och fack måste bidra till fler enkla jobb


Höga ingångslöner, risker och regelkrångel står i vägen för framväxten av jobb som passar de som är arbetslösa. Om facken accepterar lägre ingångslöner kan parterna göra en del av det som behövs. Men regeringen behöver också ta sitt ansvar, skriver företrädare för företag och Svenskt Näringsliv.

Tudelningen på arbetsmarknaden är farlig för Sverige. Långvarigt bidragsberoende skapar sociala spänningar här och nu, men riskerar också att ärvas till kommande generationer. Den enskilt mest effektiva åtgärden vi kan göra för ett Sverige som håller ihop är att skapa förutsättningar för fler jobb, även för dem med mycket kort eller ingen utbildning.

Läs mer i SvD