Spegel- och konsekvenslockout framtvingad i Göteborgs Hamn


Den långdragna konflikten i Göteborgs Hamn har tvingat arbetsgivaren APM Terminals Gothenburg att varsla om spegel- och konsekvenslockout. Varslet är en reaktion på Hamnarbetarförbundets senaste varsel i en konflikt som varat i över ett år.

Konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundets avdelning 4 vägrat att teckna samma kollektivavtal som det arbetsgivarna ingått med Transportarbetareförbundet, har varit långdragen och orsakat näringslivet höga kostnader.

Under det senaste året har APM Terminals Gothenburg tvingats att gå ner till 60 procent av normal kapacitet. Övertidsblockader, stopp av nyanställningar och en daglig frånvaro på över 25 procent har varit det kollektivavtalslösa Hamnarbetarförbundets verktyg i konflikten. Parterna har mötts vid över 70 tillfällen, flera under ledning av oberoende medlare från Medlingsinstitutet, utan att facket närmat sig en lösning. Detta bemöts nu av arbetsgivaren.

– Vi gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har försökt upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och ägare. Den gradvisa försämringen av situationen kan inte fortgå och för att skydda verksamheten och för att förmå Hamn4an att avbryta sina stridsåtgärder genomför APM Terminals Gothenburg den här åtgärden, säger Henrik Kristensen, VD för APM Terminals Gothenburg.

Alla försök till avtalsteckning med Hamnarbetarförbundet som APM Terminals föreslagit har förkastats av Hamnarbetarförbundet. Detta trots att facket erbjudits samma avtal som LO-förbundet Transport undertecknat. Konfliktens påverkan på det västsvenska näringslivet och utrikeshandeln har fått regeringen att tillsätta en kartläggning av omfattningen av problemet.

– Det är orimligt att ett företag som tecknat kollektivavtal med det förbund som enligt LO ska representera hamnarbetare utsätts för dessa återkommande och extremt kostsamma varsel från Hamnarbetarförbundet. Vi ser inte att det finns någon närliggande lösning förhandlingsvägen eftersom vi under det här året har prövat allt. Makten att lösa denna 40-åriga konflikt har politikerna, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Spegel- och konsekvenslockouten träder i kraft den 19 maj 2017 och varar till och med 30 juni 2017 och gäller helgfria dagar måndag – fredag mellan kl. 16.00 – 07.00.