Strejk i Göteborgs Hamn – trots kollektivavtal


Strejk har brutit ut i Göteborgs Hamn. Det är Hamnarbetarförbundet (Hamn 4:an) som tagit ut sina medlemmar i strejk. Hamn 4:an kräver att få mer än det kollektivavtal som APMT har med Transportarbetareförbundet och som gäller för alla hamnar i Sverige. APMT hanterar 50 procent av all containertrafik i Sverige och har investerat cirka 800 miljoner i verksamheten för att öka servicenivån till marknaden.

– Göteborgs Hamn är Sveriges största hamn och hanterar stora mängder gods. Om driften stoppas kommer det påverka handeln i hela Sverige och även handeln med omvärlden. Det är inte rimligt att stora investeringar i svensk infrastruktur riskeras av ständiga hot om konflikt, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Göteborgs Hamn har såsom andra hamnar i Sverige en unik avtalssituation. Det finns två konkurrerande fackförbund där det ena, Transportarbetareförbundet har kollektivavtal och det andra, Hamnarbetarförbundet inte har det. I Göteborgs Hamn innebär det att APMT kan varslas om konflikt trots att företaget följer gällande kollektivavtal, samt lagar och regler.

– Här ser vi återigen hur den svenska modellen inte fungerar i hamnarna. Trots att alla hamnar omfattas av kollektivavtal är det enligt gällande lagstiftning ingen garanti för arbetsfred, säger Joakim Ärlund.

 

Svenska Dagbladet har rapporterat

Joakim Ärlund skriver om konflikten i GP, 16 november

Ledare i Svenska Dagbladet

Dagens Industri har rapporterat