Sveriges Hamnar återkallar alla lockouter efter nytt medlarbud


Sveriges Hamnar har idag på förmiddagen fått ett nytt medlarbud. Svar ska lämnas på onsdag eftermiddag. Läget är ytterst allvarligt med knappt 100 strejktillfällen från Hamnarbetarförbundet sedan den 23 januari. I syfte att underlätta vårt och Hamnarbetarförbundets arbete med att besvara medlarnas förslag till lösning återkallar vi, ensidigt och villkorslöst, omedelbart alla våra varslade lockouter.

Statliga Medlingsinstitutets oberoende medlare lämnade den 22 januari ett förslag till lösning av konflikten. Vi accepterade förslaget medan Hamnarbetarförbundet valde att avvisa det för att istället dagen efter utlösa sina strejker. Idag har medlarna lämnat ett nytt förslag till lösning till oss.

”Vi kommer nu behandla och överväga medlarnas nya förslag till lösning av konflikten. Vi ser positivt på att medlarna gett parterna gott om svarstid eftersom det ger båda sidor nödvändig tid till eftertanke och analys. Situationen är mycket allvarlig varför det vilar ett stort ansvar på parterna att göra sitt yttersta för att komma överens”, säger Mattias Dahl vd, Transportföretagen.

Hamnarbetarförbundet har sedan den 23 januari strejkat vid knappt 100 tillfällen i ett 15-tal hamnar. Hamnarbetarförbundets strejker har lett till stora samhällskostnader samt lett till ett farligt ifrågasättande av Sveriges förmåga att på ett tryggt, förutsägbart och konkurrenskraftigt sätt importera och exportera gods via sjöfart.

”Sverige är starkt import- och exportberoende. Sveriges geografiska läge gör att vi är beroende av att vi klarar av att transportera gods vi importerar och exporterar via sjöfart. Fungerande sjöfartstransporter förutsätter fungerande hamnar. Hamnarbetarförbundet har genom sitt agerande de senaste åren på ett oansvarigt sätt skadat tilltron till svenska hamnars tillförlitlighet och därmed även tilltron till Sverige som handelsnation”, säger Mattias Dahl.

Vi har hela tiden varit villiga att ingå ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Ett sådant kollektivavtal ger Hamnarbetarförbundet en lång rad rättigheter, till exempel rätt att utse skyddsombud och förstärkt förhandlingsrätt. Det enda Hamnarbetarförbundet inte får är rätt att få fram andra villkor för sina medlemmar än vad som gäller enligt vårt förstahandsavtal med Transportarbetarförbundet.

”Vår position är tydlig. Vi är beredda att ge Hamnarbetarförbundet i princip allt de vill. Däremot varken kan eller vill vi acceptera att Hamnarbetarförbundet får en möjlighet att skaffa andra villkor för sina medlemmar än vad som gäller för övriga anställda i hamnarna enligt vårt kollektivavtal med Transportarbetarförbundet”, säger Joakim Ärlund förhandlingschef, Sveriges Hamnar.

Efter att vi mottagit medlarnas nya förslag till lösning har vi ensidigt och villkorslöst valt att återkalla alla våra varslade lockouter. Det innebär att de enda konflikter som inträffar från och med nu är Hamnarbetarförbundets strejker.

”Genom att ensidigt och villkorslöst återkalla alla våra lockouter vill vi ge oss och Hamnarbetarbetarförbundet bästa tänkbara möjlighet att nogsamt överväga medlarnas bud”, avslutar Mattias Dahl.

Här kan du ta del av samlad information om konflikten

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-44 71 20 ebba.fredin@transportforetagen.se