Sveriges Hamnar välkomnar regeringens initiativ i hamnkonflikten – men efterlyser skyndsam process


Sveriges Hamnar välkomnar regeringens beslut om att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att se över omfattningen av konflikt trots kollektivavtal. Samtidigt önskas en skyndsam process då stora värden står på spel.

I helgen gav regeringen Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare trots tecknat kollektivavtal ändå utsätts för konflikt. Problembeskrivningen utgår från situationen i Göteborgs hamn, där arbetsgivaren som har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund ändå utsätts för återkommande stridsåtgärder från ett annat konkurrerande fackförbund.

– Det är bra att regeringen tar initiativ i den här frågan och det är viktigt för Sverige. Vi har redan sett hur stor skada dagens regler ger, inte bara för det utsatta företaget, utan för näringslivet i stort. Dock hade vi föredragit en skyndsam utredning som också kunnat lämna förslag till förändrad lagstiftning, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Med dagens regler finns inga restriktioner för ett fackförbund att inleda stridsåtgärder mot en arbetsgivare som redan har ett kollektivavtal. För containerhamnen i Göteborg som hanterar 50 procent av godset till och från Sverige, innebär de upprepade stoppen stora störningar och har dessutom lett till att kunderna väljer andra sätt att transportera godset.

– Möjligheten att i tid och otid stänga ner Göteborgs Hamn som är ett av Sveriges viktigaste transportnav för handeln med omvärlden är inte rimligt. Handeln och industrin måste kunna lita på att ett av Sveriges viktigaste transportnav fungerar tillfredställande, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.