Vad är det som händer i Göteborgs hamn?


Hamnarbetarförbundet utnyttjar en lucka i lagen för att få makt över verksamheten genom återkommande konfliktåtgärder, trots att arbetsgivaren redan har ett kollektivavtal. Hela den svenska arbetsmarknadsmodellen sätts på spel – den som har burit upp landet under hela 1900-talet. Se filmen för en sammanfattning av vad som har hänt.