Välkomnad utredning men varför dröjer den?


Vi ställer oss positiva till dagens debattartikel i Dagens Industri som lyfter frågan varför konflikten i Göteborgs hamn inte tas på större allvar. Vi välkomnar debatten och instämmer med att den utredning regeringen har tillsatt är bra. Men varför dröjer den till maj 2018?

Sverige är ett import- och exportberoende land där 95 procent av allt gods går sjövägen via hamnarna. Göteborgs hamn är inte bara Sveriges utan till och med Skandinaviens största hamn. Därför slår konflikten i hamnen hårt, inte bara mot det västsvenska näringslivet utan mot hela Sverige. Flera kunder har redan lämnat hamnen och det kommer att ta lång tid att återfå förtroendet.

”Vi värnar om kollektivavtalet och om den svenska modellen. I Göteborgs hamn finns redan ett kollektivavtal men Hamnarbetarförbundet har istället för kollektivavtal valt konflikt. Vi välkomnar därför regeringens utredning men undrar varför den dröjer?”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Det är viktigt att frågan lyfts på högsta politiska nivå, därför välkomnar vi både regeringens engagemang i frågan liksom oppositionens. Frågan är inte partipolitisk utan den handlar om tilliten till den svenska modellen.

Läs debattartikeln i Dagens Industri den 27 november