Varsel om konflikt trots erbjudande om kollektivavtal


Hamnarbetarförbundet varslar återigen om konflikt trots att Sveriges Hamnar erbjudit kollektivavtal som skulle ge förbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna.

Under hösten har Sveriges Hamnar förhandlat med Hamnarbetarförbundet om kollektivavtal. Sveriges Hamnar har erbjudit samma kollektivavtal som gäller för hamnarbete i Sverige det vill säga Hamn- och stuveriavtalet som vi tecknar med Transportarbetareförbundet. Varslet omfattar punktstrejker och blockad mot övertidsarbete, inhyrning och nyanställningar i ett antal hamnar runtom i landet.

”För oss är det viktigt att värna stabiliteten i den svenska modellen. Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor som för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet”, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar.

Blockader mot övertidsarbete i hamnarna får allvarliga konsekvenser eftersom verksamheten i landets hamnar är beroende av arbete alla tider under dygnet då fartyg anländer oregelbundet på grund av faktorer som väder och vind.

”För ett litet land som Sverige, där över 90 procent av handeln går via sjöfart, leder konflikter i hamnarna till stora kostnader som belastar företagen och samhället. Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter hela landet för dessa kostsamma konflikter”, säger Joakim Ärlund.

Mer information om varslets omfattning finner du här 

För mer information kontakta:  Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120, ebba.fredin@transportforetagen.se eller Joakim Ärlund, förhandlingschef Sveriges Hamnar, 08-7627164, joakim.arlund@transportforetagen.se

Fakta om hamnkonflikten:

  • Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har under hösten träffats i fem förhandlingar där Hamnarbetarförbundet har avvisat Sveriges Hamnars förslag till kollektivavtal. Sveriges Hamnar har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett avtal till det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som ingåtts med det för branschen största fackförbundet Transportarbetareförbundet.  Avtalet innebär en rättslig garanti för att det förblir samma anställningsvillkor för alla hamnarbetare i Sverige. Det ger dessutom Hamnarbetarförbundet de fackliga rättigheter som andra fackföreningar har. Detta omfattar bland annat rätten att utse skyddsombud, möjlighet till fackligt arbete på arbetstid och rätt att delta i förhandlingar.