Vi accepterar medlarnas bud – men Hamnarbetarförbundet avvisar fortsatt alla förslag på lösning


Sveriges Hamnar tackar ja till ett andra medlarbud men Hamnarbetarförbundet har återigen avvisat. Detta är ett tydligt kvitto på att Hamnarbetarförbundets fokus ligger på strid och konflikt – inte på lösning och kompromiss.

Sedan den 23 januari har Sveriges Hamnar tagit emot drygt 100 strejkvarsel från Hamnarbetarförbundet, riktade mot ett 15-tal hamnar. I lördags, då vi fick ett andra medlarbud, hoppades vi nå ett slut på konflikten. Vi valde därför att ta tillbaka alla de lockouter som lagts i försvarsåtgärd, för att ge båda parter tid att i lugn och ro ta del av det nya budet. Men Hamnarbetarförbundet gick snabbt ut i media om att man tänkte tacka nej, trots att medlarna avsatt gott om tid att gå igenom budet. Det är anmärkningsvärt och oseriöst att Hamnarbetarförbundet inte ens respekterar medlarnas tidsfrist. Dessutom fortsatte de med att varsla om nya strejker istället för att vilja gå igenom budet ordentligt.

”Vi har noga övervägt det andra budet som för oss innebär att vi ingår ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, något som vi aldrig tidigare har haft med dem. Vi valde trots det att tacka ja men Hamnarbetarförbundet avfärdar än en gång medlarnas bud precis som i januari och så som de gjorde i Göteborg 2016/2017”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

”Det blir tyvärr allt tydligare att Hamnarbetarförbundet inte är intresserade av en lösning utan snarare av konflikt och att deras fokus ligger på strid snarare än på att teckna ett kollektivavtal. Medling handlar om att mötas men Hamnarbetarförbundet visar återigen att de inte är öppna för en kompromiss”, säger Mattias Dahl.

Eftersom Sveriges Hamnar sedan mycket lång tid tillbaka redan har ett kollektivavtal för hamnarbete med det största fackförbundet i hamnarna, Transportarbetarförbundet, blir vårt avtal med Hamnarbetarförbundet ett andrahandsavtal. Detta ligger helt i linje med den svenska modellen.

Vi är beredda att ge Hamnarbetarförbundet i princip allt de vill och denna kompromissvilja har inneburit att vi accepterat båda de bud som medlarna har lagt på bordet.

”Vi har hela tiden varit beredda att ge Hamnarbetarförbundet i princip allt de begär. Framför allt handlar det om att vi accepterar att ingå ett eget självständigt kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet”, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef Sveriges Hamnar.

”Konflikten måste få ett slut. Situationen befinner sig nu i ett allvarligt läge där våra hamnar tappar allt fler kunder och Sverige tappar i förtroende som handelsnation. Vi vill få lugn och ro i hamnarna. Vi vill kunna verka för en stark, sund och konkurrenskraftig hamnnäring. Hamnarbetarförbundet måste omgående upphöra med att strejka sönder hamnarna”, avslutar Mattias Dahl.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig på Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se