Vi har tackat ja till samtliga medlarbud


Sveriges Hamnar och APMT har tackat ja till samtliga medlarbud medan Hamnfyran har sagt nej. Idag skriver Göteborgs-Posten om konflikten i Göteborgs Hamn utifrån medlarnas perspektiv. Här beskrivs målande en mörk rapport om medlingsförsöken.

”Medlingsinstitutets rapport om förhandlingarna i den långdragna tvisten mellan Hamnfyran och APM Terminals i Göteborg, är en intressant inblick i medlarna Anders Lindström och Jan Sjölins hopplösa försök i att skapa fred och hitta någon form av avtal i en av de bittraste och hårdaste hamnkonflikter Göteborg har haft.”

”-Vi tvingas nu slutligen konstatera att det saknas förutsättningar för att ena parterna”, skriver medlarna och ber om att bli befriade från uppdraget eftersom det inte längre pågår några stridsåtgärder.

Läs artikeln på Göteborgs-Posten