Vi står upp för den svenska modellen


Under senare tid har begreppet den svenska modellen använts brett utöver det arbetsrättsliga området, för att inge trovärdighet i en rad frågor. Det är positivt. Men samtidigt som modellen hyllas, skakas den i grunden, skriver representanter för Transportföretagen.

Artikeln publicerades i Smålandsposten den 1 mars

Vår organisation är transportnäringens samlade röst då vi samlar 10 300 transportföretag med en kvarts miljon medarbetare från norr till söder. I Växjö regionen är vi nära 900 företag starka med cirka 11 500 anställda. Den 1 mars arrangerar vi därför en arbetsgivardag i Växjö för att lyfta och diskutera aktuella frågor för branschen. En av dem är den svenska modellen som sedan en tid har ställts på sin spets mot bakgrund av konflikten i Göteborgs containerhamn. En konflikt som även drabbar näringslivet i länet till följd av minskad handel via Skandinaviens största hamn.

Under senare tid har begreppet den svenska modellen använts brett utöver det arbetsrättsliga området, för att inge trovärdighet i en rad frågor. Det är positivt. Men samtidigt som modellen hyllas, skakas den i grunden. En av de främsta orsakerna är just konflikten i Göteborgs containerhamn.

Samtidigt påverkar nya tider och en omvärld i förändring förutsättningarna för den svenska modellen. Allt färre ansluter sig i dag till de traditionella fackförbunden vars minskade medlemsantal försvagar arbetsmarknadens fackliga parts samlade röst. Flera konkurrerande fackförbund har etablerat sig och inte alla vill stå upp för den fredsplikt kollektivavtalet innebär. Finns det inte någon naturlig motpart till arbetsgivarna att förhandla med kommer hela näringslivet att påverkas eftersom systemet är grundpelaren för den svenska modellen.

Vi tror och hoppas på den svenska modellen för en trygg, sund och konkurrenskraftig arbetsmarknad i Sverige och för alla våra medlemsföretag i Växjö. Vi tror på hållbara avtal och på nöjda medarbetare och vi tror på en stark modell trots en omvärld i förändring. Modellen ska vara en stolthet och förebild för andra länder att ta efter. Att begreppet används brett är ett kvitto på att den svenska modellen kommer att segra och stå sig stark men till det krävs att regeringens utredning visar vägen.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Johan Ericson, förhandlare Transportföretagen
Sven Grahn, förhandlare Transportföretagen