Vi välkomnar regeringens utredning


Sveriges Hamnar ser positivt på regeringens utredning av förändrade konfliktregler på arbetsmarknaden men nu tickar tiden.

Idag lät regeringen meddela att man kommer att se över konfliktreglerna på den svenska arbetsmarknaden så att situationer som den aktuella hamnkonflikten i Göteborg inte är legitima – har ett kollektivavtal tecknats ska arbetsfred råda. Men nu tickar tiden och tid kostar pengar, i det aktuella fallet stora pengar.

APM Terminals tvingades i veckan att varsla 160 personer till följd av den ekonomiska förlust konflikten med utbrytarförbundet Hamn4an har orsakat. Flera stora företag har tappat förtroendet för hamnen som ej längre har kapacitet att ta emot inkommande fartyg. Näringslivet drabbas hårt. Därför vill vi att regeringen skyndar på utredningen så att situationen kan nå ett slut.

-Den svenska modellen ska gälla även för hamnarna i Sverige – har ett kollektivavtal ingåtts ska arbetsfred råda. Det är en omöjlighet för våra företag att bedriva verksamhet under andra omständigheter. Den rådande situationen kostar enorma summor pengar och flera personer drabbas, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

-Transportbranschen välkomnar regeringens utredning! Det är mycket glädjande att regeringen inser allvaret i situationen och visar sig öppna att se över lagstiftat område för förändring. Nu hoppas vi på ett snart resultat för låt oss påminnas om att konflikten – hitintills – har kostat Sverige mångmiljonbelopp i förlorade inkomster. Även ur miljöaspekt har konflikten kostat då transporter har fått förläggas till vägarna istället, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se