Bussens framtida utmaningar till diskussion!


Nu på måndag kommer bussens framtid att diskuteras på Kollektivtrafikdagen i Stockholm då Anna Grönlund, branschchef och vice vd vid Sveriges Bussföretag lyfter framtida förutsättningar och utmaningar för bussen 2030.

Detta mot bakgrund av rapporten ”Vilken framtid har bussen?” som är framtagen tillsammans med kollektivtrafikens forskningsorgan K2.

Kika in här och hör Anna Grönlund om bussens utmaningar 2030!

Rapporten, som tar sikte på bussens framtida roll för vår vardag och samhällets infrastruktur 2030, pekar på några viktiga aspekter som kommer att påverka branschen stort: Ny teknik ger mer hållbara transporter och nya typer av tjänster, kompetensförsörjning är en viktig utmaning för branschen och drivmedelsfrågan – dvs om att kunna fortsätta köra på förnybart drivmedel – är en kritisk fråga där branschen idag till nära 90 procent kör förnybart, men där förutsättningarna kan komma att försämras kraftigt om de förslag som nu diskuteras på EU-nivå blir verklighet.

”Samtidigt som 2030 låter långt fram i tiden går en dryg tioårsperiod fort och därför är det viktigt att här och nu agera och påverka i de frågor och utmaningar bussbranschen har. Vår väg mot framtiden börjar här och nu, säger Anna Grönlund.”

Att städerna växer är ytterligare en faktor som kommer att påverka branschen eftersom detta ställer krav på ökad kollektivtrafik med fler bussar för bättre miljö och mindre trängsel.

”Det ökade behovet av bussar och kollektivtrafik förutsätter god infrastruktur med ökad framkomlighet. Vi vill kunna erbjuda resenärerna trygga, bekväma och effektiva transporter. Men då måste också andra samhällsaktörer ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för detta genom bussvänlig infrastruktur och en samhällsplanering med kollektivtrafiken i centrum” framhåller Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag är ett av förbunden inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Tidigare i år presenterade Transportföretagen en rapport om hur vi reser i vardagen. Rapporten visar att goda pendlingsmöjligheter kan komma att avgöra framtidens arbetsmarknad eftersom pendlingsmöjligheter avgör det jobb vi väljer. Anna framhåller därför vikten av rätt förutsättningar för utbyggd kollektivtrafik utan köer och trängsel.

”Investeringar i kollektivtrafiken är nödvändiga, både för människors vardag men även för arbetsmarknaden och för näringslivet om vi ska kunna möta framtidens krav och utmaningar”, avslutar Anna.

Här kan du ta del av rapporten