Käpp i busshjulet – debatt i UNT


Biljetterna på Upplands lokaltrafik kan komma att fördyras kraftigt på grund av ett regeringsbeslut, skriver Anna Grönlund.

Debattartikeln publicerades i Uppsala Nya Tidning den 18 juni

Den svenska bussbranschen har gjort en lång resa för klimatet med kraftig minskning av de fossila utsläppen. I dag kör hela 86 procent av den upphandlade busstrafiken på förnybart biobränsle.

Men för Region Uppsala kan denna positiva utveckling tvärt ta stopp redan nästa år till följd av politiska beslut som kraftigt försämrar förutsättningarna att tanka grönt.

Samtidigt ställs den förestående upphandlingen för Upplands lokaltrafik på sin spets – väljer man dyrt och klimatsmart eller inte?

Regeringens miljöpolitiska ambition riskerar att bli en kollaps. Sedan 2010 har bussarna i den upphandlade trafiken i Sverige minskat sina utsläpp med nära 20 procent. Framgången bakom denna minskning är den fossilfria biodieseln HVO, vars koldioxidutsläpp är ner till en tiondel av dieselns.

För fem år sedan kördes endast ett tiotal bussar med HVO i tanken medan det i dag handlar om fler än 4 400 bussar. En stor fördel är att bussarna inte behöver någon teknisk anpassning för att tanka HVO vilket enkelt möjliggör att kunna köra med detta drivmedel.

Men nu riskerar den positiva utvecklingen med minskade fossila utsläpp från busstrafiken att ta stopp till följd av politiska beslut.

Det handlar framförallt om att regeringen vill omklassificera en komponent till HVO vilket kommer att fördyra drivmedlet och minska tillgången.

Denna komponent heter PFAD och den är en restprodukt från palmolja. Ordet palmolja får många att reagera, men det handlar alltså om en restprodukt, det vill säga om en produkt som blir över då oljan till livsmedelsindustrin har skördats från palmernas nötter, med and­ra ord skal och avfall som annars skulle brännas på sophögen.

För att branschen ska finna andra komponenter och lösningar för att ersätta PFAD skulle mer tid behövas, fram till 2020 vore önskvärt. Därför är det lämpligt att beslutet om omklassificering som börjar att gälla den 1 januari 2019 flyttas fram.

För om PFAD omklassificeras redan 2019 kommer den upphandlade busstrafiken att påverkas, till exempel bussen du tar till jobbet eller till skolan. Många landsting har nämligen sett HVO som en lösning för att kunna köra fossilfri kollektivtrafik.

När PFAD inte längre kan tillsättas HVO kommer tillgången på detta biodrivmedel kraftigt att minska. Det medför en prisökning som landstingen och därmed resenärerna får ta. Följden blir minskat resande med kollektivtrafiken eftersom biljetterna alltså blir dyrare.

Dessutom kommer många att bli tvungna att börja tanka med fossil diesel igen. Alltså en miljömässig tillbakagång.

Även om det i dag finns flera fossilfria drivmedel för bussar, är HVO det största drivmedlet. Och alla förnyelsebara drivmedel behövs om vi ska klara omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Snart upphandlas Upplands lokaltrafik på nytt. Satsar regionen på det fossilfria alternativet kommer notan att bli dyr och biljettpriserna att stiga kraftigt. En annan väg att välja är kollektivtrafik med fossilt i tanken men det är ju heller inte önskvärt. Ett stort dilemma för hela regionen.

Det är förvånande att regeringen mot bakgrund av bussbranschens ledande utveckling mot fossilfritt nu sätter käppar i hjulen för branschen. Bussbranschen vill fortsatt tanka grönt och leda omställningen till en fossilfri fordonsflotta – det gynnar ju både miljön, branschen och resenärerna.

Vi skulle gärna önska att de aktuella politiska besluten om att omklassificera PFAD omprövas och att man i stället lyssnar in branschens villkor för att kunna anpassa sig och för att ta fram nytt drivmedel.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag