Kollektivtrafiken får en renässans


Att ligga steget före med framtidsspaning är viktigt för en bransch med möjligheter. Hör Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag, om framtidens bussbransch inför mässan Persontrafik som äger rum den 22-24 oktober i Stockholm.

Se intervju med Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag här.

Sveriges Bussföretag har låtit ta fram två viktiga rapporter, den ena tillsammans med K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) om hur kollektivtrafiken kommer att se ut 2030 samt rapporten ”Vår väg vidare” för ytterligare framtidsspaning. De visar båda att hållbarhetsfrågan kommer att vara så pass stor och viktig att kollektivtrafiken kommer att få en ”renässans”, att fler kommer att välja kollektivtrafiken i vardagen för att kunna resa klimatsmart.

Dessutom kommer framtidens bussar – och då pratar vi en nära framtid – att i allt högre grad drivas av el eller biodrivmedel. Det innebär att kollektivtrafiken måste vara kapacitetsstark med väl anpassad infrastruktur i våra allt tätare städer.

En framtidsfråga bussbranschen stöter på är vem som kör bussen då teknikutvecklingen ser ut att gå mot självkörande. Svaret är att personal och bussförare kommer att behövas även i framtidens bussbransch, alla yrken förändras och utvecklas. Senast i dagarna släppte Transportföretagen rapporten ”Tempen på bussbranschen 2018” som visar på ett mycket stort rekryteringsbehov på 7 300 förare till år 2020.

Detta och mer. Se videon med Anna Grönlund och välkommen på Persontrafik den 22-24 oktober i Stockholm, persontrafik.se