Glädjande att regeringen omprövar bestämmelse


Den nya bestämmelsen om förbud att hålla mobiltelefon i handen då man kör är bra. Men samtidigt är det positivt att regeringen nu har omprövat förbudet för vägtransportledare. Vi skulle även gärna se att bussförare i kollektivtrafiken omfattas av undantaget med ett års dispens för införande av ny utrustning i bussarna.

Bussar i kollektivtrafik är i regel försedda med kommunikationsradio för kontakt mellan bussföretagets trafikledning och bussföraren. Kommunikationsradion innebär att föraren måste hålla en mikrofon i handen. Med den nya bestämmelsen tvingas nu bussförarna stanna och stå still för att ha rätt att använda den handhållna mikrofonen. Om kollektivtrafiken inte undantas behövs minst ett års dispens för att klara av införandet enligt de nya lagkraven.

”Bussförare och trafikledning måste kunna kommunicera under färd. Regeringens bestämmelse om mobilförbud vid ratten är bra men beslutet i sig omfattade mer än bara mobiltelefoner. Beslutet gick fort och bussföretagen var ej beredda på den utökade omfattningen”, säger Anna Grönlund branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

”Med minst ett års dispens skulle bussföretagen ha möjlighet att införskaffa ny, anpassad kommunikationsutrustning. Det är inte hållbart att behöva stanna bussen för kontakt med trafikledningen”, avslutar Anna Grönlund.

För mer information kontakta Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag: 08-7627174 eller anna.gronlund@transportforetagen.se