Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik


Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.

Artikeln skrevs och publicerades av Svenskt Näringsliv den 4 juni

För familjeföretaget Björks Buss och vd Alan Björk innebär förslaget en drastisk förändring eftersom 90 procent av företagets fordonsflotta körs på HVO.

Beslutet som träder i kraft den första januari 2019, innebär att huvudingrediensen för att tillverka biodieselmedlet HVO i princip kommer att försvinna från marknaden.

Det handlar om att PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), som är en restprodukt i produktion av palmolja och som HVO tillverkas av, inte längre ska betraktas som restprodukter utan som en samprodukt.

Anna Grönlund är vice vd på Sveriges Bussföretag.

– Omklassningen av PFAD från restprodukt till samprodukt gör att PFAD kommer att försvinna som råvara vid HVO-framställning. En mycket stor del av de bussar som används i kollektivtrafiken körs på HVO och eftersom nästan hälften av den HVO som finns på marknaden kommer från PFAD så  minskar tillgången på̊ HVO radikalt.

Idag körs 86 procent av den upphandlade busstrafiken på fossilfria drivmedel och av den andelen svarar HVO för mer än 44 procent.

För Alan Björk, vd på familjeföretaget Björks Buss med en omsättning på 250 miljoner kronor och över 200 anställda, innebär förslaget en drastisk förändring eftersom 90 procent av företagets fordonsflotta körs på HVO.

– Det skulle vara en katastrof om tillgången till vårt huvudbränsle försvinner och innebära ett stort steg tillbaka för Sveriges satsning och framsteg på fossilfritt.

– Eftersom det leder till att priset på HVO med all sannolikhet kommer att stiga kraftigt är också risken stor för att branschen väljer fossila bränslen istället, fortsätter han.

Sveriges Bussföretag menar också att tajmingen för förslaget är illa valt med tanke på lagen om reduktionsplikt som träder i kraft vid halvårsskiftet. Den innebär att det blir obligatoriskt att tillsätta en andel biodiesel i fossila drivmedel som diesel och bensin.

– Det kommer att öka efterfrågan på HVO, samtidigt som det här förslaget kommer att leda till att HVO i stora mängder kommer att försvinna från marknaden, säger Anna Grönlund.

Även Caroline Ottosson, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, uppgav nyligen på ett seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade att hon är bekymrad över förslaget.

– Min uppgift är att utveckla en attraktiv och samtidigt kostnadseffektiv kollektivtrafik. Kraftiga höjningar av drivmedelspriset kommer i slutänden att drabba våra resenärer, varnade Caroline Ottosson.

Anna Grönlund pekar också på att stora delar av kollektivtrafiken just nu står inför en upphandlingsvåg av busstrafik i hela landet.

–  Här har Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektivtrafik varnat för att det kan bli problem om man inte har koll på vilka förutsättningar som gäller för upphandlingen. Det måste vara förutsägbart.

Branschen är enig om att HVO idag är det enda alternativet till vanlig diesel eftersom det är en okomplicerad produkt som i princip kan hällas direkt ned i en vanlig dieselmotor. El och biogas är naturligtvis bra miljöprodukter, men– de fungerar inte överallt i hela landet, vilket däremot HVO gör.

– Vi tror givetvis på elektrifieringen och biogas, men vi kan inte just nu se några alternativ till HVO om vi vill fortsätt att utveckla den fossilfria kollektivtrafiken, konstaterar Anna Grönlund.

På det seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade var även Jens Forsmark, sakkunnig för hållbara transporter på Naturskyddsföreningen på plats.

– Problemet med PFAD är att det i världen finns en väldig ökning i efterfrågan på PFAD och det har lett och leder till en omfattande skövling av regnskog i länder som exempelvis Malaysia och Indonesien där varken miljöhänsyn eller mänskliga rättigheter står särskilt högt i kurs, sa Jens Forsmark då.

Anna Grönlund håller inte med, och menar dessutom att det vore bättre att regeringen tar ett steg tillbaka och inväntar andra förslag på området.

– EU håller just nu på att utreda vilka råvaror som ska anses hållbara och livsmedelsindustrin arbetar med ett certifieringssystem för palmolja. Det vore bättre att vänta och se vad de initiativen landar någonstans, menar Anna Grönlund.

Martin Berg, Svenskt Näringsliv