Här finns jobben!


Goda jobbchanser och snabb etablering på arbetsmarknaden inom transportbranschens yrken för elever som har gått fordons- och transportprogrammet. Det bekräftar en statistikrapport från Skolverket som Transportföretagen har tagit del av.

Transportnäringen har ett mycket stort rekryteringsbehov. Det innebär att du i flera av branschens yrken i princip är garanterad ett jobb efter examen från gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Något få branscher kan mäta sig med.

Skolverkets statistikrapport visar att ungdomar med examen från fordons- och transportprogrammet i störst utsträckning hade etablerat sig ett år efter avslutade gymnasiestudier. Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden.

”Skolverkets statistikrapport bekräftar att jobben finns i transportnäringen. Här finns utomordentliga möjligheter till en snabb etablering på arbetsmarknaden”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagen har nyligen tagit fram en rapport som visar på och kartlägger transportnäringens stora rekryteringsbehov. Uppemot 40 000 jobb riskerar att gå förlorade till 2030 om branschen inte lyckas rekrytera i takt med efterfrågan.

”En viktig insats i arbetet med kompetensförsörjning är att stärka kvaliteten i utbildningssystemet och att öka antalet utbildningsplatser inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Klarar inte transportnäringen av sin kompetensförsörjning påverkas en rad andra branscher och därmed vår välfärd”, avslutar Caj Luoma.

Ta del av rapporten ”Transportnäringen och jobben-en framtidsspaning” här

Läs mer om Skolverkets statistikrapport här

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig: ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120