7 300 bussförare behövs i Sverige


Bussbranschen är i stort behov av bussförare. Fram till 2020 kommer branschen att behöva anställa 7 300 bussförare samtidigt som 6 av 10 bussföretag med rekryteringsbehov har svårt att hitta förare. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på bussbranschen 2018”.

Utan bussförare stannar samhället. Det blir svårare att ta sig till jobbet, skolan och till läkarbesöket. Det blir också svårare att jobba eller studera på annan ort. Sverige behöver totalt 7 300 bussförare samtidigt som 6 av 10 företag med rekryteringsbehov har svårt att hitta personal, främst på grund av svårigheter att hitta sökande med rätt utbildning.

– Kvalitet driver rekrytering. En förutsättning för att vi ska lyckas utbilda fler bussförare är en kontinuerlig dialog mellan det offentliga och branschen så att relevanta och utbildningar av god kvalitet kan skapas, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Och till detta behövs offentliga resurser till personer på regional nivå som leder, driver och utvecklar samverkan mellan politiska beslutsfattare, utbildningsarrangörer och branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

För stora delar av landet är den huvudsakliga anledningen bakom förarbristen pensionsavgångarna. I Sverige är var fjärde bussförare över 60 år och 2 600 personer kommer att gå pension mellan 2018 och 2020. Därutöver är det för få personer i dag som har rätt körkortsbehörighet. Transportföretagen föreslår därför möjlighet att utöka det nya CSN-lånet till körkort för arbetssökande till att även omfatta C- och D-körkort, det vill säga körkort för buss och lastbil.

– Genom att utöka behörigheterna samt vidga gruppen sökande till att även omfatta personer som studerar på vuxenutbildning eller går i gymnasiet kan vi få fler behöriga bussförare. Det gynnar dessutom hela arbetsmarknaden eftersom det finns ett tydligt samband mellan jobb och körkort, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta om riksrapporten ”Tempen på bussbranschen 2018”

  • Bussföretagen i riket behöver anställa 7 300 bussförare mellan 2018 och 2020.

 

  • Bussföretagen behöver också anställa 400 mekaniker och 120 trafikledare mellan 2018 och 2020.

 

  • Åtta av tio företag har behov av att rekrytera. Av dessa uppger sex av tio företag de har haft svårt att rekrytera bussförare under det senaste året. Tre av fyra företag har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

 

  • Det råder brist på kvinnor i bussbranschen. 14 % av de anställda bussförarna i riket är kvinnor.

 

  • Var fjärde bussförare i riket är över 60 år.

 

  • I riket uppskattas 1 100 bussförare gå i pension under 2018 och 1 500 mellan 2019 och 2020.

 

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89