Aktivitetsstöd öppet för bussbranschen


Som Transportföretagen tidigare rapporterat om har ett intensivt arbete pågått den senaste tiden i syfte att, under tiden som stoppet i arbetsmarknadsutbildningarna kvarstått, hitta alternativ som kan bidra till att tillfredsställa transportnäringens behov av personal. Den 3 februari fattade Arbetsförmedlingen beslut om att möjligheten till Aktivitetsstöd öppnats för bussbranschen.

Aktivitetsstöd innebär att involverade företag står för kostnaderna för riktade utbildningsinsatser på individnivå, medan Arbetsförmedlingen står för stödet till den arbetssökande under utbildningstiden. I praktiken inleds ett projekt med att företaget tillsammans med Arbetsförmedlingen gör ett urval av lämpliga deltagare. Därefter fattar Arbetsförmedlingen beslut om praktik på 14 veckor hos det aktuella företaget. Efter avslutad praktik kan företaget erbjuda en anställning.

– Vi är glada över att möjligheten till Aktivitetsstöd nu införs av Arbetsförmedlingen. Dialogen för att hitta en lösning i den rådande situationen har skett i konstruktiv anda, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Arbetsförmedlingen har tills vidare inte tagit ställning till om Aktivitetsstöd även ska vara tillgängligt för företag inom godstransportområdet. Beslut i den frågan väntas inom kort.

Intresserade bussföretag ska i första hand vända sig till Arbetsförmedlingen lokalt/regionalt för att diskutera möjligheten till att använda Aktivitetsstödet. Det går även bra att kontakta Caj Luoma, caj.luoma@transportforetagen.se eller 0730-44 71 56 för mer information.