Alla är vinnare i årets Yrkes-SM


Årets vinnare av årets Yrkes-SM har nu utsetts efter tre laddade tävlingsdagar. Det var spännande att på plats få följa de tävlande och få ta del av deras kunskapsintensiva engagemang inom sina respektive yrken, vilket förhoppningsvis har inspirerat de unga besökande att söka sig till våra delbranscher som skriar efter arbetskraft.

 
Över en tio-årsperiod kommer 40 000 jobb att gå förlorade om inga åtgärder vidtas. Fler ungdomar behöver få upp intresset för yrkena inom transportnäringen och Yrkes-SM är en viktig del av det gedigna arbetet som krävs för att dels väcka intresset bland ungdomar för våra branscher och dels säkerställa en utbildning av hög och god kvalitet.

 
Att alla tävlande inom våra branscher är vinnare är de facto ingen klyscha – den stora efterfrågan på arbetskraft genererar jobb till alla som fullföljer och slutför sina studier. Genom tävlingar som Yrkes-SM, informationsfrämjande dialoger med såväl politiska beslutsfattare som övriga aktörer inom skola och branscher kan vi nå en god bit på vägen.

Vinnarna av Yrkes-SM 2018:
Personbilsteknik: Alexander Olofsson, Örnsköldsvik
Bilskadeteknik: Oskar Thulin, Genarp
Lastbilsteknik: Ante Olofsson, Offerdal
Maskinteknik: Mathias Röstberg, Östersund
Fordonslackering: Anna Widholm, Köping
Flygteknik: David Petersson, Rockneby
Yrkesförare: Herman Borring, Skänninge