Beklagligt med stoppad utbildning av bussförare i Stockholm


Arbetsförmedlingen har valt att stoppa utbildningen av bussförare på grund av undermålig utbildningskvalitet. Det är bekymmersamt då bristen på personal inom bussbranschen och hela transportnäringen är stor.

Enligt Transportföretagens mätning behöver cirka 2 000 personer anställas per år i bussbranschen.

– Det är beklagligt att Arbetsförmedlingen tvingas stoppa en utbildning av bussförare i ett läge när bristen på bussförare är mycket stor, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjningen, Transportföretagen.

Den nedlagda utbildningen visar också hur viktig kvaliteten på utbildningar är – både för näringslivet och för de sökande. Det finns ett starkt samband mellan god samverkan mellan näringsliv och utbildningssystem och en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

– För att människor ska vilja söka sig till yrkesutbildningar och för att bli anställningsbara måste kvaliteten på utbildningarna matcha det företagen efterfrågar. Annars är eleverna inte anställningsbara och satsningen på utbildning riskerar att inte bidra till bussbranschens kompetensförsörjning. Nu behövs snabba åtgärder för att få igång utbildningen igen, avslutar Caj Luoma.