Brist på personal hindrar expansion


I mars presenterade Svenskt näringsliv sin rekryteringsenkät där närmare 6 000 företag från hela landet har medverkat. Enkäten visar att rekryteringsbehovet har ökat i alla branscher de senaste fyra åren.

Läs hela artikeln i UNT här

Störst behov av personal finns inom besöksnäringen, it- och telekom och i delar av industrin. Men svårast att hitta utbildad personal eller personal med yrkeserfarenhet är det för företag inom bygg, installation, transport och industri.

Sammanlagt misslyckas cirka vart femte rekryteringsförsök. Hela 72 procent uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Totalt sett svarar vart tredje företag i undersökningen att deras svårigheter att hitta personal har hindrat en planerad expansion. Och 40 procent av företagen har tvingats tacka nej till uppdrag eller fått en minskad försäljning på grund av brist på rätt utbildad arbetskraft.

Många företagare tycker att ett problem är att gymnasie- och högskoleutbildningarna håller för låg kvalitet. ”Studenterna förbereds inte tillräckligt bra för yrkeslivet”.

Och det är en synpunkt som även framförs inom transportbranschen, enligt Caj Luoma, på Transportföretagen.

Vad ska göras åt problemen?

– Dels behövs det satsningar på gymnasieskolans utbildning inom fordons- och transportprogrammet. Gymnasieskolan har varit och är en stor leverantör av arbetskraft, säger Caj Luoma.

Men problemet är att allt fler ungdomar de senaste åren har valt bort yrkesutbildningarna.

– Nu krävs att alla kraftsamlar (branschen, skolan och politiker) för att få ut informationen om vad yrkesutbildningarna är och vad de leder till, säger Caj Luoma.

Han menar också att det är viktigt att ha en bra kvalitet på alla skolors utbildningar.

– Är det en bra kvalitet, som matchar företagens behov, så lockar det fler elever och företagen får tag i fler med rätt kompetens.