Femte motorbranschcolleget nu certifierat


I veckan certifierades Lars Kagg-gymnasiets fordonsprogram i Kalmar som ett Motorbranschcollege. Elever, rektorer och Transportföretagen fanns på plats för att fira denna prestigefulla utmärkelse.

Motorbranschcertifieringen innebär att skolans fordonsprogram uppnår den höga kvalitet som motsvarar branschens behov.

  • Det är fantastiskt roligt att vi nu har ett femte motorbranschcollege på plats. Vårt mål är att Motorbranschcollege, genom att stärka kvaliteten i utbildningen, får fler ungdomar att intressera sig för att gå utbildningen. I förlängningen innebär det att även företagen får den kompetens som de behöver. Vi börjar redan se att fler och fler ungdomar söker sig till våra Motorbranschcollege, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Arbetsmarknaden för elever som går fordonsprogrammet ser mycket bra ut. Enligt Transportföretagens undersökning ”Tempen på motorbranschen 2018” behöver motorbranschen anställa 6 400 personer mellan 2018 och 2019. Samtidigt som 8 av 10 företag haft svårt att rekrytera, oftast på grund svårigheten att hitta personer med rätt utbildning.

  • Kraven för att bli ett Motorbranschcollege har tagits fram i samråd mellan arbetsgivare och fack för att säkerställa att kvaliteten i utbildningen är hög. Vi har nu över 30 skolor som har ansökt om att bli certifierade, vilket är mycket glädjande. Det visar att vi är på rätt väg och också hur viktig samverkan är mellan skola och bransch, avslutar Caj Luoma,