Glädjande att regeringen lyfter kompetensförsörjningsfrågan


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) lyfte frågan kring kompetensförsörjningen under dagens presskonferens om den nationella infrastrukturplanen. Transportföretagen har länge arbetat med frågan och det är glädjande, och angeläget, att regeringen tillsammans med branschen fokuserar på frågan.

Inom loppet av en tioårsperiod kommer 40 000 jobb att gå förlorade inom transportnäringen om vi inte får, bland annat yrkesförare, fordonsmekaniker och -tekniker, till transportnäringen.

  • Det är glädjande att infrastrukturministern valde att lyfta fram kompetensförsörjningsfrågan under dagens presskonferens. Utan yrkesförare och service- och underhållspersonal till motorbranschen stannar samhället och därför behöver också kompetensförsörjningen prioriteras, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Nyligen inleddes Transportsamtalen mellan Transportföretagen, regeringen samt Arbetsförmedlingen och Skolverket. Det konstaterades under samtalen att det inte finns en ”ägare” i frågan – alla krafter behövs för att lösa detta samhällsproblem.

  • Vi har alla en roll att fylla i det gemensamma målet att lösa kompetensförsörjningsfrågan. Det är bra att regeringen har gjort satsningar som tar oss en bit på vägen men vi har en lång väg framför oss. Transportföretagen arbetar aktivt med frågan och vi ser fram emot fortsatt dialog med regeringen och andra myndigheter, avslutar Caj Luoma.