Glädjebesked om pengar till motorbranschens kompetensförsörjning


Transportföretagen har beviljats 1 369 000 kronor från Arbetsförmedlingen för att stärka rekryteringen till motorbranschen. Medlen är öronmärkta till att synliggöra nyanländas kompetens samt till att underlätta för redan yrkesverksamma att växla yrke.

Vägen till ökad matchning för såväl nyanlända som yrkesväxlare är utvecklingen av valideringsmodeller avsedda för olika yrkesroller inom motorbranschen.

”Beskedet är mycket glädjande. Det är bra att vi får stöd till att synliggöra nyanländas kompetenser så att företagen snabbare ska kunna hitta personal med rätt kunskaper och meriter”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

*Vad är validering? Validering handlar om att bekräfta och synliggöra en persons kompetens. Syftet kan vara att till exempel anpassa en pågående utbildning till redan förvärvade kunskaper för att förenkla för bland annat nyanlända och yrkesväxlare att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

Transportnäringen har ett mycket stort rekryteringsbehov, inom motorbranschen kommer 6 400 mekaniker behöva anställas inom en treårsperiod.

”Lyckas företagen inte anställa personal i takt med efterfrågan kommer hela samhällsekonomin att påverkas. Transporterna är ju en förutsättning både för industrin, byggsektorn, handeln och inte minst för allas vardag att fungera”, avslutar Caj Luoma.

Här kan du läsa mer om Transportföretagens arbete inom kompetensförsörjning samt ta del av våra senaste rapporter.