Här är transportnäringens största utmaning


Transporter tar dig överallt i din vardag. Men, få vet att kompetensbrist är en av transportnäringens största utmaningar. Därför arbetar Transportföretagen aktivt med frågan om kompetensförsörjning.

Artikeln är publicerad i Veckans Affärer

Caj Luoma är chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen. Han pekar på ett framtidsscenario som innebär att transportföretagen inte kommer att kunna möta efterfrågan på transporter om relevanta åtgärder inte vidtas.

”Att det är negativt för företagens och därmed för samhällets utveckling och för vår välfärd är uppenbart. Vi har nyligen tagit fram en rapport ”Transportnäringen och jobben, en framtidsspaning” som visar att 30 000-40 000 jobb kommer att gå förlorade till 2030 om företagen inte lyckas anställa.”

Två huvudorsaker till varför behovet sticker ut just i transportbranschen är att vi blir fler och att behovet av transporter därmed ökar liksom ett svikande elevantal på gymnasieskolans yrkesutbildningar  menar Caj Luoma.

”Utbildningarna behöver stärkas så att de attraherar fler ungdomar. Vi har redan kommit en bit på rätt väg med ökat politiskt gehör och med en svagt uppåtgående trend med fler elever på fordons- och transportprogrammet men det finns mycket kvar att göra för att väcka intresse hos fler.”

För att transportnäringen ska kunna växa och utvecklas och för att jobb inte ska gå förlorade måste bransch, skola och beslutsfattare i samverkan skapa förutsättningar för att få fler att intressera sig för branschen fortsätter Caj Luoma.

”Vi vet att en fungerande och långsiktig dialog mellan företag, politik och utbildningsarrangörer är positivt för utbildningskvaliteten och vi vet att det i sin tur leder till attraktiva utbildningar. Därför efterlyser vi regionala stödstrukturer, det vill säga offentligt finansierade stödpersoner som ser till att den lokala och regionala dialogen kommer till stånd och långsiktigt utvecklas.”

Göran Arkler, vd på Transportindustriförbundet, ett förbund inom Transportföretagen, vittnar om hur företagen tampas med frågan om att kunna anställa personal.

”Företagen vill växa men hämmas av att inte kunna anställa personal. Vi ser positivt på att regeringen har visat ökat intresse och förståelse för branschens dilemma genom strukturella insatser och ökade resurser som stärker och utökar utbildningarna.”

Göran Arkler framhåller att transporternas kompetensförsörjning är en förutsättning för hela Sveriges ekonomi.

”Ett underdimensionerat utbildningssystem får stora konsekvenser för hela landet, transporterna är en förutsättning för vår vardag och för hela Sveriges ekonomi. Vi vill därför lyfta transporternas betydelse och det långsiktiga arbete som branschens kompetensförsörjning fordrar.”

”Vår bransch är en framtidsbransch. Som transportnäringens samlade röst finns vi tillgängliga för dialog om dagens och framtidens kompetensförsörjningsbehov”, avslutar Göran Arkler.