Historiskt stor efterfrågan på lastbilsförare


Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 450 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året. Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Detta visar en undersökning om rekryteringsläget och andra frågor som berör transportbranschen, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Vi har högkonjunktur i landet och det innebär att transporterna som är samhällets blodomlopp går för högtryck. Många företag och deras kunder har haft en besvärlig sommar med för få förare. De är oroliga över för få utbildningsplatser på gymnasiets transportutbildningar och för att arbetsmarknadsutbildningen har legat nere under lång tid på grund av en upphandlingstvist, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Hälften av företagen hade någon gång under de senaste tolv månaderna problem att rekrytera lastbilsförare. Utöver för få förare att anställa är de vanligaste problemen rätt yrkeserfarenhet respektive rätt yrkesutbildning. Sett till personliga egenskaper söker arbetsgivare främst ansvarsfulla och serviceinriktade förare med drivkraft att lära sig mer.

– Det är naturligtvis beklagligt att företagen inte hittar lastbilsförare – i synnerhet när det finns cirka 400 000 arbetslösa i Sverige. För transportbranschens del behöver vi fler platser inom vuxenutbildningssystemet som leder till föraryrket och, för att stärka anställningsbarheten, ökade statliga satsningar på gymnasieskolans transporttekniska utbildningskvalitet, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Undersökningen genomfördes från mars till maj 2017 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 2 008 företag tillfrågades och 1 131 företag svarade på enkäten, vilket ger en svarsandel om 56 procent.

Fakta:

  • 41 % av företagen behöver anställda lastbilsförare, totalt 3 456 personer
  • 2 % av företagen behöver säga upp lastbilsförare, totalt 133 personer
  • 54 % av företagen har rekryterat lastbilsförare under de senaste 12 månaderna, totalt 6 069 personer
  • 12 % av de nyanställda är kvinnor, totalt 720 personer
  • 29 % av de nyanställda har mindre än 1 års erfarenhet

Här kan du ladda ner trendindikatorn.