Högaktuella frågor till diskussion på departementet


Att ha en god och nära dialog med beslutsfattarna är viktigt i arbetet med våra främsta frågor. Därför träffade Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen, idag Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet för att bland annat diskutera transportnäringens kompetensbehov.

Erik Nilsson_Utbildningsdepartementet_dec 2017
Förutom transportnäringens kompetensbehov idag och på sikt diskuterades även regeringens satsning på vuxenutbildningen, samhällets integrationsutmaning och kvalitet i det offentliga utbildningssystemet.

Caj Luoma är nöjd med samtalet, många viktiga frågor fick utrymme i diskussionen:

”Samtalet blev bra, det berörde viktiga utmaningar för såväl politiken som för transportnäringen i Sverige.”