Klara för certifiering – nu är Motorbranschcollege igång


Transportföretagen har genom Motorbranschens Yrkesnämnd satsat på projektet Motorbranschcollege för att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna inom motorbranschen. I september kommer nu de första skolorna att certifieras.

Tre fordonstekniska gymnasieskolor är klara för certifiering som Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Det långsiktiga syftet är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

  • Motorbranschcollege syftar till att förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknadens behov samt öka intresset för branschens utbildningar. Vi måste få fler ungdomar till att välja branschens utbildningar, annars riskeras jobb att gå förlorade. Med denna kvalitetsstämpel hjälper vi bransch och skola, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.
  • Motorbranschen är en framtidsbransch med moderna verkstäder. Den tekniska utvecklingen inom branschen ställer nya krav på branschens utbildningar och här fyller Motorbranschcollege och arbetet med att kvalitetssäkra utbildningarna en mycket viktig roll, säger Lina Skoglund, Arbetslivsenheten, IF Metall.

De tre skolor som certifieras är Jämtlands Gymnasium Fyrvalla (4 september), Tullängsgymnasiet i Örebro (18 september) och Edströmska Gymnasiet i Västerås (19 september).

Mer information/kontaktperson:
Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege, Tel: 08-762 71 42, jonas.hehrne@transportforetagen.se