Kompetensbrist bekräftas i stor undersökning!


Företagen inom transportbranschen har ett stort rekryteringsbehov men svårt att hitta personer att anställa. Cirka 70 procent av företagen i branschen har försökt anställa under de senaste sex månaderna enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsundersökning som presenterades idag.

Rekryteringsundersökningen visar på en arbetsmarknad med stora rekryteringsbehov men där sju av tio företag inte hittar rätt arbetskraft. Rekryteringsbehovet är stort i hela landet och har ökat kraftigt de senaste tre åren.

Transportbranschens företag bekräftar bilden. Uppemot 90 procent av företagen har upplevt svårigheter med att hitta personer att anställa, framförallt till följd av bristande kompetens som utbildning och yrkeserfarenhet.

”Vi kan bekräfta resultatet med att vår bransch har ett mycket stort rekryteringsbehov. Därför är det viktigt att branschens utbildningar stärks och att de matchar företagens behov. Utbildning anses nämligen av en klar majoritet av företagen vara den främsta orsaken till att inte kunna hitta personer att anställa”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Vidare svarade företagen att de till följd av rekryteringssvårigheter fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till ordrar och uppdrag och dessutom bekräftades sämre lönsamhet till följd av de ökade kostnader som rekryteringsproblematiken innebar.

”Fungerar inte kompetensförsörjningen uppstå negativa effekter som inte bara drabbar det enskilda företaget och branschen utan hela näringslivet och inte minst människors vardag. Lyckas företagen inte rekrytera går jobbmöjligheter till spillo och likaså skatteintäkter. Vår bransch är ju en förutsättning för flera andra branscher att fungera”, framhåller Caj Luoma.

”För att möta branschens rekryteringsbehov föreslår vi flera åtgärder. Den allra främsta är att satsa på gymnasieskolans utbildning inom fordons- och transportprogrammet för att locka fler elever och för att den ska matcha företagens behov samt att ytterligare bygga ut vuxenutbildningarna”, avslutar Caj Luoma.

Ta del av rapporten här

För mer information kontakta Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen caj.luoma@transportforetagen.se eller 08-7627156 eller Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 08-7627120