Motorbranschcollege ökar intresset för fordons- och transportprogrammet


Idag uppmärksammar Ystads Allehanda fordons- och transportprogrammet på Ystad gymnasium, som utsågs till Motorbranschcollege förra året. Samarbetet med företag har ökat intresset för utbildningen och tidningen rapporterar att skolan har fyllt samtliga platser. Detta bekräftar tanken bakom Motorbranschcollege – att en hög kvalitet på utbildningen kommer att locka fler ungdomar till motorbranschens yrkesutbildningar.

2018 var ett succéår för Motorbranschcollege. Inom loppet av drygt ett år har antalet skolor som ansökt om att bli Motorbranschcollege ökat från tre till över fyrtio. Av dessa har åtta skolor redan certifierats, inklusive Ystad gymnasium.

Transportföretagens undersökning ”Tempen på motorbranschen 2018” visar att motorbranschen behöver anställa 6 400 personer mellan 2018 och 2020. När endast 60 procent av personalbehovet tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet krävs åtgärder, varav Motorbranschcollege är en.

– En av anledningarna till personalbristen är dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Motorbranschcollege är en garant för kvalitet på utbildningen. Det innebär att branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har haft bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas i branschen. För eleverna handlar det om att de i praktiken är garanterade jobb efter avslutad examen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.