Motorbranschen och skolorna kvalitetssäkrar kompetensen


De kommande åren erbjuder en rejäl utmaning för motorbranschen. Tillväxtsiffrorna pekar uppåt, teknikutvecklingen går allt snabbare, och pensionsavgångarna behöver mötas med nyrekryteringar. För att säkra branschens behov av kompetent personal inleddes under hösten 2016 ett partsgemensamt pilotprojekt - Motorbranschcollege - med en satsning riktad mot gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Nu säkras en ny generation fordonstekniker.

– Jobb väntar varje elev som examineras, säger Jonas Hehrne, projektledare för satsningen Motorbranschcollege.

– Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Vi ser tydligt att yrkenas innehåll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är till exempel betydligt vanligare i dag, liksom behovet av systemförståelse och kunskaper om el, fortsätter Jonas.

Bakom certifieringen Motorbranschcollege står Motorbranschens Yrkesnämnd, ett partsgemensamt initiativ med arbetsgivare och fackförbund i ryggen. Ett särskilt framtaget program med fokus på utbildningskvalitet ska säkerställa att morgondagens fordonstekniska gymnasieelever ges tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler – tre kriterier bland många för att ett gymnasium ska märkas som Motorbranschcollege.

Branschen och skolorna tar krafttag – nu behöver politikerna prioritera kompetensförsörjningen

Alla engagerade parter har enats om vikten av att studenterna erbjuds en relevant utbildning med tydligt fokus till arbetslivets krav – något som genererar intresserade elever och nöjda framtida arbetsgivare. Enligt Jonas Hehrne är den samhällsviktiga motorbranschen något som även politiker på alla nivåer bör engagera sig för.

– Det här är en bransch som verkligen är i behov av arbetskraft. Jobben finns, men vi saknar söktrycket. Ska vi ha en bra skola och utbildning, bör politiker gå in helhjärtat och satsa på att låta fler certifiera sig som Motorbranschcollege. Vi ser ett starkt ömsesidigt intresse från såväl skolor och företag att utvecklas och tillsammans bli ännu bättre.

 

Tre korta om Motorbranschcollege

– Motorbranschens Yrkesnämnd, grundat av Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall, lanserade Motorbranschcollege som ett pilotprojekt i november 2016. Det pågår till maj 2017.

– Kvalitetsstämpeln ges till gymnasieskolor vars fordonstekniska program uppfyller hårda kriterier som utvecklats av branschen.

– Branschen efterlyser en tydlig politisk satsning på att främja kompetensförsörjningen inom motorbranschen.

Läs mer på www.bilproffs.se