Ny rapport: Fordons- och transportelever mest etablerade på arbetsmarknaden efter fem år


En rapport från Skolverket visar att störst andel etablerade på arbetsmarknaden fem år efter gymnasieskolan finns bland ungdomar som läst fordons- och transportprogrammet (78 procent). Skolverket har undersökt vad ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåret 2008/09 gjorde under åren 2010 – 2014.

– Transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov. De närmaste tre åren behöver transportnäringen anställa drygt 25 000 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans transport- och fordonstekniska utbildningar. Skolverkets rapport bekräftar att utbildningen leder till jobb. Nu vill vi att fler ungdomar söker fordons- och transportprogrammet för att säkra framtida efterfrågan på arbetskraft, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad, Transportföretagen.

Skolverkets rapport