Ny ungdomssajt ska locka unga till transportnäringen


Väljer man gymnasieskolans fordons- och transportprogram eller sjöfartsutbildningen går man en ljus framtid till mötes. I dessa branscher ligger tekniken i framkant och arbetsmiljöerna är stimulerande. Men trots detta väljer få ungdomar yrkesutbildningar idag. Detta vill Transportföretagen ändra på och lanserar därför sajten ”Vi kör!” som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 16 år för att öka intresset för branscherna.

Sajten fokuserar på yrken där det idag råder stora rekryteringsbehov – motorbranschen, yrkesförare samt yrken inom sjöfart och flyg – där man bland annat behöver fler sökande till utbildningarna.

– Många unga tror idag att yrkesutbildningar endast är till för de skoltrötta. Den uppfattningen vill vi ändra på genom att visa på hur våra branscher har blivit allt mer digitaliserade där många av yrkena leder till roliga jobb och stora framtidsmöjligheter. Detta hoppas vi kunna förmedla genom Vi kör! -sajten, säger Mychèle Östman, kommunikationschef på Transportföretagen.

Initiativet är en omfattande ungdomssatsning för att säkra den framtida kompetensen inom transportnäringen.

– Det är en stor och nödvändig satsning som vi gör. Vi vill visa att det går att få ett roligt jobb direkt efter studenten där man kan göra skillnad och uppfylla sina drömmar. Det är vårt mål att sajten får en positiv effekt samt ändrar den förlegade bild som finns av våra branscher och dess yrken idag, avslutar Mychèle Östman.

 

Fakta:

 

 • Transportföretagen har lanserat en ny ungdomssajt – Vi kör! vikor.nu Sajten riktar sig till ungdomar mellan 13 och 16 år med syftet att öka intresset för Transportföretagens yrken inom motorbranschen, sjöfarten, flyg samt yrket yrkesförare.
 • Det finns en stor arbetsmarknad inom valda yrken men för få sökande.
 • Utbildningarna inom utvalda branscher ger jobb direkt efter studenten.

Fordons- och transportprogrammet:

 • Bussförare
 • Lastbilsförare
 • Reservdelsspecialister
 • Fordonslackerare
 • Bilskadereparatör
 • Maskinmekaniker
 • Lastbilsmekaniker
 • Personbilsmekaniker

Sjöfartsprogrammet:

 • Motorman
 • Matros

Flygteknikprogrammet:

 • Flygmekaniker
 • Flygtekniker

 

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89