Nya förändringar inom ADR-prov


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att ändra provförfarandet för så kallade ADR-prov, för förare av farligt gods. Transportföretagen har fört konstruktiva samtal med MSB kring utformningen av examinationen.

Enligt det förslag som MSB har inkommit med kommer examinationen att förflyttas från utbildningsföretagen, som i dagsläget ansvarar för examinationen, till Trafikverkets förarprovskontor.

– Det är bra att MSB ser över examinationsrätten kring ADR-utbildningen. Det har funnits seriösa och oseriösa aktörer inom såväl utbildning som examination. Dessa förändringar kan försvåra möjligheten till fusk, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen.

MSB kommer även att revidera det ursprungliga remissförslaget till utformning av provfrågorna, och eventuella hjälpmedel som kommer att finnas tillgängliga vid examinationen, efter samtal och dialog med Transportföretagen.

– Det är glädjande att MSB lyssnat in branschens synpunkter efter den första remissrundan kring utformningen av utbildningen och att de nu har valt att senarelägga införandet av det nya provet i syfte att revidera förslaget. Vi välkomnar förändringen och kommer fortsätta att följa utvecklingen, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta