Regeringssatsning på yrkesförarutbildning!


Transportföretagen välkomnar regeringens besked om en utökad satsning på yrkesutbildning för vuxna samt särskild satsning på yrkesförarutbildning.

Regeringen kommer i sin höstbudget att ha en särskild satsning på att utöka platsantalet på yrkesförarutbildning för vuxna. För övriga delar av transportnäringen finns möjlighet att dra fördel av den nu utökade satsningen på fler vuxna som kan yrkesutbildas. Utöver satsningen på fler utbildningsplatser föreslås även resurser avsättas till att stärka kvaliteten i utbildningarna.

”Vi jobbar intensivt med kompetensförsörjningen till transportnäringen. Vi är därför väldigt glada över politiskt gehör och den satsning på vuxenutbildningen som vi nu ser. Transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov och genom att utöka möjligheten till vuxenutbildning hoppas vi kunna locka fler till vår bransch säger”, Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Läs mer här.