Satsningar på Yrkeshögskolan visar kompetensframgångar


Ny rapport från Yrkeshögskolan visar kompetensframgångar då nio av tio arbetsgivare är mycket nöjda med de elever som nyutexaminerats från YH. Dessutom visar rapporten på hög etableringsgrad hos eleverna efter avslutade studier.

Eftersom transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov fyller Yrkeshögskolan en viktig roll med att utbilda fler elever och framförallt med att förse dem med rätt kompetens som motsvarar företagens behov.

”För vår bransch är det viktigt med satsningar som stärker Yrkeshögskolan, det är viktigt att utbildningarna är relevanta och att eleverna rustas med den kompetens som företagen i vår bransch behöver. Det är därför ett mycket positivt besked om arbetsgivarnas nöjdhet med YH-eleverna, som vi har nåtts utav idag”, säger Caj Luoma chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Dessutom visar rapporten hög etableringsgrad på arbetsmarknaden efter avslutade YH-studier. Åtta av tio som tar examen får jobb inom en månad efter utbildningen och inom ett år har 93 procent jobb.

”Regeringens satsning med kraftigt utökat platsantal på Yrkeshögskolan ger stor och utökad möjlighet för företagen i vår bransch att kunna anställa. Det är en viktig förutsättning för hela samhället som skulle stanna utan transporter”, säger Anette Norinder, branschutvecklare på Transportföretagen.

Läs mer om Yrkeshögskolans rapport 

Och här kan du läsa mer om vad vi säger om transportnäringens kompetensförsörjning